logo


+421 903 610 183
okna@dorplast.sk

logo


→  +421 903 610 183
→  okna@dorplast.sk

Slovak Czech English Hungarian Polish Ukrainian

 

Obchodno právne dokumenty

"Obchodno-právne dokumenty sú neoddeliteľnou súčasťou podnikateľského prostredia. Tieto dôležité dokumenty zahŕňajú zmluvy, dohody, vyhlásenia, pravidlá a ďalšie právne nástroje, ktoré regulujú vzťahy medzi podnikmi, ich obchodnými partnermi a klientmi. S cieľom zabezpečiť právnu ochranu a transparentnosť, obchodno-právne dokumenty definujú práva, povinnosti a zodpovednosti v rámci podnikateľskej činnosti. Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti tvorby, revízie a upravovania obchodno-právnych dokumentov, aby sme pomohli podnikom dosiahnuť právnu istotu a súlad so zákonnými požiadavkami. Dôverujte nám, aby sme vám pomohli vytvoriť pevný právny základ pre našu úspešnú spoluprácu."

Zhotoviteľ poskytuje na svoj výrobok záručnú dobu 5 rokov pri montáži zhotoviteľom, alebo pri montáži vyškolenými pracovníkmi. Pri predaji poskytuje záručnú dobu 3 roky. V dobe záruky odstráni výrobca bezplatne všetky závady spôsobené chybami vo výrobe alebo chybným materiálom. Pri montáži okien firmou Dorplast sro vykonáme zadarmo do 6tich mesiacov od montáže podľa potreby prípadné ďalšie nastavenie okien. Podmienkou pre uplatnenie reklamácie je predloženie zmluvy o dielo, faktúry a dokladu o zaplatení, alebo iného dokladu o pôvode a odovzdaní okien. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, vady spôsobené nevhodným používaním, nedodržiavaním návodu na obsluhu a nevykonávanie pravidelnej údržby okien, ďalej sa záruka nevzťahuje na vady spôsobené vadami stavebného telesa. Pokiaľ sú okná osadené trojsklom v ktorom nie je použité super číre sklo nevzťahuje sa záruka na prasknutie prostrednej tabule skla spôsobenej tepelným šokom.

Pri nedodržaní platobných a záručných podmienok poskytujeme iba záruku platnú zo zákona.

Dôležité pokyny pre údržbu a čistenie plastových okien

Návod, ako ľahko a ľahko ošetrovať okná!

Rovnako ako každá stavebná časť v dome, tak aj okná podliehajú neúmernému zaťaženiu a námahe. Aby okno plnilo správnu funkciu, je preto nutná správna starostlivosť a údržba.

Čítajte preto nasledujúce pokyny. Materiál na oknách Gealan nie je náročný na údržbu a veľmi ľahko sa ošetruje. Na dosiahnutie trvanlivosti a nezávadnosti povrchu odporúčame použiť nasledujúce čistiace prostriedky.

Na čistenie rámu okien používajte kvalitné čistiace prostriedky, bežné na upratovanie v domácnosti, ktoré riedime vodou. Najlepšie je však použiť čistiaci prostriedok odporučený firmou Dorplast. Tento čistiaci prostriedok na okná z umelej hmoty dostanete u podniku, ktorý okná vyrába, alebo v špec. predajni. Týmto prostriedkom je možné odstrániť aj silné znečistenie.

Čierne tesnenie zo synt. kaučuku z APTK materiálu nesmie prísť do styku s koncentrovaným čistiacim prostriedkom, alebo olejovými substanciami.

Pri nanášaní čistiaceho prostriedku na sklo (napr. Okena) musíme mať na zreteli, aby čierne tesnenie nebolo príliš namáčané. Zvyšky takýchto čistiacich prostriedkov musia byť ihneď odstránené čistou vodou. V žiadnom prípade nesmiete okná čistiť hrubými čist. prostriedky s obsahom drobného piesočku, rovnako tak je zakázané použiť rôzne drôtenky - umelé alebo kovové na čistenie riadu a pod. Nikdy rámy nečistite organickými alebo chemickými rozpúšťadlami, riedidlami, rovnako tak lúhom, kyselinami všetkých druhov. Vzniklo by nebezpečenstvo poškodenia povrchovej úpravy.

Pri farebných profiloch nepoužívajte na čistenie žiadny alkohol, ani na čistenie sklenených výplní.

Údržba umelohmotných okien!

Úlohou údržby je, aby nám okná slúžili čo najdlhšie. Preto spoločnosť odporúča nasledujúcu pravidelnú údržbu, ktorú treba vykonávať 1 x za rok.

a) všetky pohyblivé diely a záverové body posuvného kovania je nutné ošetriť olejom a skontrolovať ich funkciu

b) skontrolovať tesnosť medzi krídlami a rámom, pri poškodení tesnenia ho nechajte vymeniť

c) odvodňovacie kanáliky skontrolujte a podľa potreby z nich odstráňte nečistotu

d) vykonajte kontrolu úchytných skrutiek a kovania


Ako predídete vlhkosti!

Staré okná neboli nikdy dosť tesné. Prichádzal teda stále do miestnosti vonkajší vzduch, ktorý je väčšinou viac suchý, než vzduch vo vnútri, pretože v obytných miestnostiach sa stále udržuje vlhkosť. Nemá to na svedomí iba kúpeľňa a kuchyňa. Tiež človek nesie na tom svoj podiel. Len napr. počas spánku ľudské telo vydá za 8 hodín asi jeden liter tekutiny. Nové okná tesnia pevne, nedochádza k prievanu a nežiaducemu vetraniu.

Správne vetrať, správne kúriť!

Je to veľmi jednoduché, ako predchádzať prevlhčeniu a jeho nepríjemnému účinku. Nasledujúce príklady to dokazujú. Vetrajte všetky miestnosti ráno 20 – 30 minút, podľa ročného obdobia. V priebehu dňa podľa potreby a ročného obdobia 3 - 4 krát, vždy 10 - 15 minút. Kvôli prúdeniu vzduchu okna veľmi roztvorte, v túto dobu kúrenie uzavrite. Po skončení vetrania kúrenie opäť otvorte. Len tak sa postaráte o príjemnú klímu.

Bezpečnostné pokyny!

Postarajte sa o to, aby nesprávnym zaobchádzaním s oknami nedošlo k ich poškodeniu. Nepoužívajte okná ako podložku alebo na opretie iných predmetov. Dbajte, aby pri čistení skiel nedošlo k prílišnému tlaku na sklo. Váha krídla môže byť za týchto okolností taká veľká, že by krídlo mohlo z rámu vypadnúť. Dbajte tiež na to, aby stav schodíkov (rebríka) z ktorých okná čistíte, vyhovoval bezp. predpisom a vo výške buďte zaistení bezpečnostným pásom.

Dôležité upozornenie

Vzhľadové vady zákazník hlási pri odovzdaní. Krycie fólie na oknách je nutné odstrániť okamžite po montáži. Pokiaľ zákazník nesúhlasí s odstránením krycej fólie, nepreberáme zodpovednosť za škody týmto vzniknuté (škrabance, ofocenie fólie na profil, nemožnosť odstránenia krycej fólie po pôsobení slnkom). Pri oknách s trojsklami u ktorých nie je použité super číre sklo je zakázané sklá čiastočne zatieňovať aby u nich nedošlo k tepelnému šoku.

Potvrdenie o prevzatí

Zákazník bol oboznámený s ovládaním a obsluhou okien a ich údržbou. Zároveň prevzal štítok CE, pokyny pre bezpečnú prevádzku, obsluhu, údržbu a nastavenie okien a kovania.

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

check ssl certificate cloudflare status
created by: Marek Sarvas