logo


+421 903 610 183
okna@dorplast.sk

logo


→  +421 903 610 183
→  okna@dorplast.sk

Slovak Czech English Hungarian Polish Ukrainian

 

Obchodno právne dokumenty

"Obchodno-právne dokumenty sú neoddeliteľnou súčasťou podnikateľského prostredia. Tieto dôležité dokumenty zahŕňajú zmluvy, dohody, vyhlásenia, pravidlá a ďalšie právne nástroje, ktoré regulujú vzťahy medzi podnikmi, ich obchodnými partnermi a klientmi. S cieľom zabezpečiť právnu ochranu a transparentnosť, obchodno-právne dokumenty definujú práva, povinnosti a zodpovednosti v rámci podnikateľskej činnosti. Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti tvorby, revízie a upravovania obchodno-právnych dokumentov, aby sme pomohli podnikom dosiahnuť právnu istotu a súlad so zákonnými požiadavkami. Dôverujte nám, aby sme vám pomohli vytvoriť pevný právny základ pre našu úspešnú spoluprácu."

Zhotoviteľ poskytuje na svoj výrobok záručnú dobu 24 mesiacov . V dobe záruky odstráni výrobca bezplatne všetky závady spôsobené chybami vo výrobe alebo chybným materiálom. Pri montáži okien firmou DORPLAST vykonáme nastavenie okien a dverí zadarmo do 6tich mesiacov od montáže.  Podmienkou pre uplatnenie reklamácie je predloženie zmluvy o dielo, faktúry alebo dokladu o zaplatení a odovzdaní okien a dverí . Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, vady spôsobené nevhodným používaním, nedodržiavaním návodu na obsluhu a nevykonávanie pravidelnej údržby okien, ďalej sa záruka nevzťahuje na vady spôsobené vadami stavebného objektu.

Pri nedodržaní platobných a záručných podmienok poskytujeme iba záruku platnú zo zákona.

Dôležité pokyny pre údržbu a čistenie plastových okien

Návod, ako ľahko a ľahko ošetrovať okná!

Rovnako ako každá stavebná časť v dome, tak aj okná podliehajú neúmernému zaťaženiu a námahe. Aby okno plnilo správnu funkciu, je preto nutná správna starostlivosť a údržba.

Čítajte preto nasledujúce pokyny. Materiál okien nie je náročný na údržbu a veľmi ľahko sa ošetruje. Na dosiahnutie trvanlivosti a nezávadnosti povrchu odporúčame použiť kvalitné čistiace prostriedky, bežné na upratovanie v domácnosti, ktoré riedime vodou. Čierne tesnenie zo synt. kaučuku z APTK materiálu nesmie prísť do styku s koncentrovaným čistiacim prostriedkom, alebo olejovými substanciami.

Pri nanášaní čistiaceho prostriedku na sklo (napr. Okena) musíme mať na zreteli, aby čierne tesnenie nebolo príliš namáčané. Zvyšky takýchto čistiacich prostriedkov musia byť ihneď odstránené čistou vodou. V žiadnom prípade nesmiete okná čistiť hrubými čist. prostriedky s obsahom drobného piesočku, rovnako tak je zakázané použiť rôzne drôtenky - umelé alebo kovové na čistenie riadu a pod. Nikdy rámy nečistite organickými alebo chemickými rozpúšťadlami, riedidlami, rovnako tak lúhom, kyselinami všetkých druhov. Vzniklo by nebezpečenstvo poškodenia povrchovej úpravy.

Pri farebných profiloch nepoužívajte na čistenie žiadny alkohol, ani na čistenie sklenených výplní.

Údržba plastových okien a dverí

Úlohou údržby je, aby nám okná slúžili čo najdlhšie. Preto spoločnosť odporúča nasledujúcu pravidelnú údržbu, ktorú treba vykonávať 1 x za rok.

a) všetky pohyblivé diely a záverové body posuvného kovania je nutné ošetriť olejom a skontrolovať ich funkciu

b) skontrolovať tesnosť medzi krídlami a rámom, pri poškodení tesnenia ho nechajte vymeniť

c) odvodňovacie kanáliky skontrolujte a podľa potreby z nich odstráňte nečistotu

d) vykonajte kontrolu úchytných skrutiek a kovania


Ako predídete vlhkosti

Staré okná neboli nikdy dosť tesné. Prichádzal teda stále do miestnosti vonkajší vzduch, ktorý je väčšinou viac suchý, než vzduch vo vnútri, pretože v obytných miestnostiach sa stále udržuje vlhkosť. Má to na svedomí nielen kúpeľňa a kuchyňa ,ale tiež človek nesie na tom svoj podiel. Len napr. počas spánku ľudské telo vydá za 8 hodín asi jeden liter tekutiny. Nové okná tesnia pevne, nedochádza k prievanu a nežiaducemu vetraniu.

Správne vetrať, správne kúriť

Je to veľmi jednoduché, ako predchádzať prevlhčeniu a jeho nepríjemnému účinku. Nasledujúce príklady to dokazujú. Vetrajte všetky miestnosti ráno 10-20 minút, podľa ročného obdobia. V priebehu dňa podľa potreby a ročného obdobia 3 - 4 krát, vždy 10 - 15 minút. Kvôli prúdeniu vzduchu okna  roztvorte, v túto dobu kúrenie uzavrite. Po skončení vetrania kúrenie opäť otvorte. Len tak sa postaráte o príjemnú klímu.

Bezpečnostné pokyny

Postarajte sa o to, aby nesprávnym zaobchádzaním s oknami nedošlo k ich poškodeniu. Nepoužívajte okná ako podložku alebo na opretie iných predmetov. Dbajte, aby pri čistení skiel nedošlo k prílišnému tlaku na sklo. Váha krídla môže byť za týchto okolností taká veľká, že by krídlo mohlo z rámu vypadnúť. Dbajte tiež na to, aby stav schodíkov /rebríka  z ktorých okná čistíte, vyhovoval bezp. predpisom a vo výške buďte zaistení bezpečnostným pásom.

Dôležité upozornenie

Vzhľadové vady zákazník hlási pri odovzdaní. Krycie fólie na oknách je nutné odstrániť okamžite po montáži. Pokiaľ zákazník nesúhlasí s odstránením krycej fólie, nepreberáme zodpovednosť za škody týmto vzniknuté (škrabance, otlačenie fólie na profil, nemožnosť odstránenia krycej fólie po pôsobení slnkom). 

Potvrdenie o prevzatí

Zákazník bol oboznámený s ovládaním a obsluhou okien a ich údržbou. Zároveň prevzal štítok CE, pokyny pre bezpečnú prevádzku, obsluhu, údržbu a nastavenie okien a kovania.

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

check ssl certificate cloudflare status
created by: Marek Sarvas